Діяльність

Головними напрямками діяльності Київської наукової суспільнознавчої організації є наступні функції:

Наукова функція – організація міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференцій, семінарів, круглих столів з метою обговорення найбільш актуальних проблем історії, філософії, соціології, політології.

Освітня функція – забезпечення підвищення рівня професійних знань членів організації, оволодіння ними новиминавичками, сприяння реформуванню вищої освіти України.

Комунікативна функція – сприяння встановленню контактів між представниками суспільних наук для подальшої співпраці, обміну між ними корисним досвідом, різноманітними напрацювання, інформацією, об’єднання їх в єдину спільноту задля ефективного вирішення інших завдань, сприяння започаткуванню професійних дискусій та обговорень.

Представницька функція – забезпечення ефективного представництва як усієї організації, так і окремих її членів у відносинах з органами держави та місцевого самоврядування, з іншими громадськими формуваннями.

Заохочувальна функція – виявлення найбільш успішних науковців-суспільнознавців України шляхом проведення різноманітних конкурсів, встановлення відзнак, премій та презентація їхніх досягнень, що забезпечує їх мотивацію до вдосконалення своєї професійної діяльності.

Нормотворча функція – діяльність щодо розробки, обговорення, вдосконалення та лобіювання проектів нормативних актів, спрямованих на вдосконалення правового регулювання актуальних питань розвитку українського суспільства.

Міжнародна функція – діяльність, спрямована на встановлення зв’язків та започаткування співпраці з міжнародними та іноземними професійними суспільнознавчимиорганізаціями з метою забезпечення обміну досвідом.