Сфери досліджень

Пріоритетні сфери досліджень
Київської наукової суспільнознавчої організації на 2011-2013 роки:

 

 • Історичний досвід українського народу і розв'язання актуальних проблем сучасного суспільного розвитку;
 • Проблеми формування патріотичної національної свідомості;
 • Теоретичні проблеми охорони та збереження історико-культурної спадщини, розвитку пам'яткоохоронної, музейної та заповідної справи;
 • Соціальні трансформації в сучасному українському суспільстві;
 • Моніторингові дослідження громадської думки з актуальних проблем сучасного соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку;
 • Сучасні світові цивілізаційні ,ідеологічні та духовнокультурні процеси, глобалізація та формування інформаційного суспільства;
 • Проблеми інтеграції України у міжнародні економічні і політичні структури, її участі у формуванні сучасної системи міжнародних відносин;
 • Проблеми забезпечення і захисту національних та державних інтересів, економічної, політичної, соціальної, інформаційної безпеки, інтелектуальної та культурної незалежності України;
 • Проблеми наукового передбачення і супроводження суспільно-політичних та соціально-економічних трансформацій;
 • Проблеми державотворення, розвитку вітчизняного законодавства, імплементації в Україні норм міжнародного і європейського права;
 • Соціально-філософський аналіз процесу формування і розвитку громадянського суспільства, правової держави; етнонаціональні механізми трансформації соціуму в Україні;
 • Проблеми збереження національної і етнічної самобутності в умовах сучасної глобалізації та інформатизації.