Київська наукова суспільнознавча організація

 Київська наукова суспільнознавча організація – платформа для спілкування людей, зацікавлених в поглибленому вивченні суспільних наук (філософія, історія, соціологія та політологія) та дослідженнях у вищеназваних сферах. Наріжною ідеєю організації є пошук нових концептуальних засад розвитку суспільнознавчих наук як на теренах України, так і за її межами.

Організація була створена аспірантами, молодими науковцями, викладачами та практиками задля розширення діалогу щодо дискусійних питань, що сьогодні стоять перед українською наукою та, як наслідок, для розгляду різних точок зору щодо їх врегулювання.

Як зазначав Сократ: «В спорі народжується істина». Саме цю фразу, замінивши слово «спір» більш конструктивною категорією «дискусія», можна назвати девізом організації. Дійсно, наукові заходи, що їх проводить Київська наукова суспільнознавча організація , покликані забезпечити таку дискусію, до якої мають бути залучені як дослідники-початківці, представлені студентами та аспірантами відповідного професійного спрямування, так і науковці та практики, дослідження та професійний досвід яких дозволяє компетентно дискутувати на актуальні для сьогодення проблеми в галузі суспільних наук.

Основною формою підтримання дискусії такого роду є проведення тематичних конференцій з актуальних питань історії, філософії, соціології та політології, а також видання збірників авторських аналітичних матеріалів з окресленого кола питань. Будемо раді бачити зацікавлених осіб, які розділяють ідеї та інтереси нашої організації, серед учасників наукових заходів, що нею проводяться.
Київська наукова суспільнознавча організація готова співпрацювати з зацікавленими інституціями та організаціями по проведенню сумісних заходів.